• DOLAR 28,9332
  • EURO 31,2348
  • GRAM ALTIN 1.884,23
  • ÇEYREK ALTIN 3.192,00
Açık
16
Açık

​ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ

Yılmaz Taşçı

Yılmaz Taşçı

27 Ekim 2022
“Şâyet, bir kimse bizim işçimiz olarak vazifelendirilirse, barınacak yeri yoksa kendisine bir ev edinsin; bekarsa evlensin; hizmetçiye ihtiyacı varsa o iş için birini tutsun ve eğer biniti yoksa bir binit edinsin. Kim, bunlarla yetinmez de daha fazlasını isterse, o, ya emanete hıyânet edecek veya hırsızlığa düşebilecek birisidir.” 
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV/299)
Çalışana sağlaması gereken hayat seviyesine işaret asırlar ötesinden gelmiş olmakla birlikte dünya halen bu seviyeyi yakalayamadığı için ekonomik krizler, adil olmayan gelir dağılımları ve bunların ortaya çıkardığı olumsuz tablolar ile boğuşmaya devam ediyor.
“Emek talebi, sermaye arzına bağlıdır” diyen Adam Smith; emeği bir meta gibi değerlendirip, ücreti emeğin arzı esasına dayandıran Ricardo; “Belli bir dönemde millî sermayeden işçi ücretlerine ayrılan fonun işçi sayısına bölünmesi ücret seviyesini belirler” kuralına göre “Ücret Fonu Teorisi”ni kuran John Stuart Mill; “Kâr, işçinin ücretinden çalınmış bir haktır ve ücret tamamen emeğe dayalıdır; dolayısıyla elde edilen mâmûlün hepsinde, eş bir ücret standardı olmalıdır.” diyen Marks,  ve daha sonraları batı dünyasında en çok kabul gören ücret teorilerinden biri “Marjinal Verimlilik Teorisi” ve diğer bir çok uygulamalar ve sunulan reçetelerden hiç birinin yaraya merhem olamadığı yaşanan krizlerle ortada duruyor.
William Shakespare’e göre, beklenti, tüm kalp ağrılarının esas nedeni olmakla birlikte,
Çalışanın iş yerinden beklentileri karşılık bulduğu sürece yaşadığı mutluluk ile performansı doğrudan artacaktır.
Ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda, çalışanların öncelik verdiği en önemli şey iyi bir maaş diyenlerin sayısı oldukça çok olmakla birlikte acaba beklenti sadece bu mu?
ÇALIŞANLARIN BİR İŞTEN ÖNCELİKLİ BEKLENTİLERİ
1-Kararlara Katılma, Kişisel düşüncelerini uygulama imkânı bulması       
2-Adil ve İnsanca Davranış, İyi işyeri koşulları, İyi iş arkadaşlığı bağları
3-Çalışma zamanı ve işin yapılması bakımından uygun koşulların olması.
4-Tatmin edici yasaların olması.
5-Yetenekli bir üstle çalışma, Üstler tarafından önemsenme          
6-İşte başarılı olma    
7-Gelecek güvencesi, İşin emin bir iş olması.          
8-Daha yüksek ve iyi bir ücret          
9-İlerleme, terfi etme Yükselme İmkânı      
10-Sorumlu bir iş sahibi olma. Bir meslek edinme imkânı.
11- İşin toplumsal faydalarının bulunması.
Liste çoğaltılabilir, öncelik sırası da değişkenlik gösterebilir.
Tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın verdiği düşkünlük ve cimrilikten yaratıcımıza sığınmayı öğütleyen bir dinin mensupları olarak çalışmayı yeniden değerlendirmeyi ve insanileştirmeyi başarmak yine bizlere düşüyor.
Ebedi' olanın kazanılması, geçici olan bu dünyada gerçekleştirilecek, kendimizi geliştirecek çalışmalarımıza bağlıdır. Kural iki dünya içinde geçerli…
‘’İnsan için ancak çalıştığı vardır.’’ (Necm Suresi 39. Ayet)

YAZILARIN TÜM SORUMLULUĞU YAZARLARA AİTTİR.

Yorumlar